top of page

 OVER MEZELF 

Mijn naam is Adinda Verbanck. Ik werkte 12 jaar als maatschappelijk werkster in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar mocht ik ervaring opdoen met verschillende doelgroepen: jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met NAH, met een verstandelijke beperking, met ASS, met depressies, psychosen, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, …


Nadien werkte ik 8 jaar als trajectbegeleidster in de thuiszorg. Ik ondersteunde vele mensen en hun gezin, voornamelijk in psychosociale aspecten. 
Ik vind het belangrijk om vanuit vele oogpunten en met een open blik, maar mensen en hun bezorgdheden te kijken. Doorheen de jaren ging ik intens luisteren als de essentie van  hulpverlening ervaren.


Ik voel een bijzondere affiniteit met gezinnen. Ik volgde meerdere kort- en langdurende opleidingen om meer diepte te kunnen brengen in de gezinsbegeleiding. In 2019 volgde ik een verdiepingsjaar 'werken met koppels'.
Met een open blik kijken betekent niet alleen naar het individu zelf maar naar de totale context waarin mensen leven en naar de vele domeinen en de vele lagen waarin een mensenleven zich afspeelt.


Ik voel me geïnspireerd door de kennis en kunde van zowel de klassieke hulpverlening als van meerdere vormen van alternatieve hulpverlening. In mijn beleving hebben beiden een ruim raakvlak maar een verschillend taalgebruik.


‘Qui inperfecta nequit amare, perfecta nequit videre’ Lucius Rufus Varus
Of ‘Wie het onvolmaakte niet bemint, zal het volmaakte niet zien’: was meer dan twintig jaar terug de introductiezin van mijn eindwerk. Nog altijd beschouw ik deze uitspraak als richtinggevend voor mijn werk. Telkens opnieuw ervaar ik hoe juist de kwetsbaarheden en de onvolmaaktheden van mezelf en van anderen mijn hart openen en mij een pad naar mildheid laten ontwaren.

Ik ben erkend als systemisch counselor door de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling. 
Je vindt me ook op https://www.vindeentherapeut.be/

IMG_20191013_144852.jpg
bottom of page