top of page

 VOOR PROFESSIONELEN 

Debriefen of deelnemen aan een intervisie/supervisiegroep

Debriefen

 

Dit aanbod richt zich op professionelen die met de moeilijker kant van het menszijn werken: coaches, therapeuten, huisartsen, juristen, hulpverleners, politiemensen, militairen, …


Je beslist zelf of je alleen komt of samen met een collega die hetzelfde meemaakte. Je vertelt het verhaal dat je aangreep. Je kan enkel debriefen of nog een stap verder gaan door te kijken waarom precies dit verhaal je zo raakt.


Als je geraakt werd is het delen met de collega’s of met iemand die de werkgever daarvoor vrijstelde het meest waardevol. Maar soms heb je geen collega’s, is de band niet sterk genoeg om jou doorheen dit verhaal te dragen, of voel je dat het verhaal steeds opnieuw wil verteld worden maar
aarzel je omdat je vreest je collega’s ermee te vervelen. Dan biedt ‘Op verhaal komen’ jou de plek om
net zo lang bij het gebeurde stil te staan als nodig is.


Ik mocht zelf ervaren hoe belangrijk debriefen kan zijn. Oorspronkelijk werkte ik in een setting waar
er veel ruimte voor was. Nadien werkte ik in omstandigheden waar debriefen niet evident was. Lange tijd dacht ik dat ik sterk genoeg was om me doorheen die soms aangrijpende situaties te slaan. In zekere zin klopte dat ook, maar naarmate de gebeurtenissen zich opstapelden moest ik erkennen
dat ik mezelf overschat had. Op lange termijn versterkt deze vorm van zelfzorg ieders draagkracht.

Intervisie/supervisie groep

 

Ben je een (beginnende) coach of therapeut en wens je aan te sluiten bij
een intervisiegroep die vier keer per jaar samenkomt, dan biedt ‘Op verhaal komen’ je daartoe de
kans. De groep bestaat uit maximum zes mensen die opgeleid werden in verschillende stromingen.
We zetten die diversiteit in als kracht.


Heb je interesse of bijkomende vragen, contacteer me vrijblijvend.

controle los nr 2, dec 19.jpg
bottom of page